Muhammad Najem

Bất chấp mưa bom bão đạn, cậu bé 15 tuổi lao ra chiến trường, quay phim cho cả thế giới thấy nỗi đau của trẻ em Syria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *